Последна редакция: 2021-07-29 11:46:27 | Преглеждания: 37 | Уникални посещения: 28

Казвам се Магдалена и помагам на предприемачи и собственици на бизнес да изградят или подобрят организацията и функционирането на системата си по автентичен начин, който да ги изведе пред конкурентите на пазара и да е устойчив във времето. Показвам им как да анализират дейността или идеята си обективно, как да изградят стратегически план за развитие в конкретни стъпки, както и как да организират ефективно времето и процесите си така, че да постигнат висока продуктивност и успехи в унисон с личното време и цели. Свят на успехи и лична свобода В представите ми бизнес светът се състои от предприемачи, които с лекота и удоволствие управляват проектите си. Които постигат успехи, без да жертват свободата и личния си живот. Които носят истинска добавена стойност на своите клиенти, а не търсят самоцелни печалби. Професионален път Магдалена има близо 10-годишен опит в корпоративния свят и собствения бизнес. Управляващ партньор е в съдружие с производствена дейност и износ за Европа, а от есента на 2019 година, като естествено продължение на импулса си за развитие, подкрепя и други предприемчиви хора, споделяйки опита и експертизата си. Доктор по икономика със специалност Международни икономически отношения и сертифициран експерт по Психология на бизнеса към Wirtschaftsakademie Wien, Austria. Вярва, че развитието е процес за цял живот и затова ежедневно инвестира част от времето си в по-нататъшно професионално и личностно обогатяване.

Списък със сайтове: