Последна редакция: 2021-07-26 13:16:24 | Преглеждания: 36 | Уникални посещения: 30

Всички заедно за по-чиста природа! Бъдещето е в нашите ръце! Бъдещето на планетата е бъдещето на нашите деца! Време е заедно се погрижим това бъдеще да бъде по-светло и чисто! Създадохме този сайт с идеята да популяризираме всички дейности, свързани с опазването на околната среда. В EcoShop.bg се предлагат биоразградими и еко продукти, насочени към всички клиенти, които са избрали да водят екологичен и здравословен начин на живот. Биоразградимите продукти са произведени на базата на възобновяеми източници, като картофено или зеленчуково нишесте, тревна маса и др. Защо да изберем 100% БИО компостируеми и еко продукти? Биоразградимите продукти се използват, за да се намали използването на пластмаси и полиетилени. Биоразграждането е естественият процес на превръщане на органичните материали във вода, биомаса, въглероден диоксид или метан, благодарение на интензивната работа на различни микроорганизми. Биоразградимите продукти се разпадат естествено в природата за неопределен срок, докато компостируемите материали се разграждат за 8-12 седмици в инсталации за компостиране. Голяма част от продуктите, които предлагаме са напълно биоразградими и компостируеми – торбички, чували за смет, чинийки, чашки, вилици, лъжици, кутии и други. Всяка година около 10 милиона тона пластмасови отпадъци попадат в океаните от сушата; това е еквивалента на един камион за всяка минута. Нужни са стотици години, за да се разградят. При изгаряне пластмасата често отделя отровни газове, които не само са вредни за нас и околната среда, но и допринасят за глобалното затопляне. Можем да сложим край на това, като намалим употребата си на пластмаса. Не е толкова трудно, колкото изглежда. EcoShop.bg – Това е нашият малък принос за Бъдеще, свободно от пластмаса! ************ Знаете ли, че: България се готви да забрани еднократните пластмасови изделия Директива за забрана на пластмаси за еднократна употреба ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА? Тя трябва да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 3 юли 2021 г. РЕЗЮМЕ НА: Директива (EC) (EU) 2019/904 — относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА? • Тя има за цел да предотврати и намали въздействието върху околната среда на определени пластмасови продукти и да насърчи прехода към кръгова икономика чрез въвеждането на комбинация от мерки, пригодени към продуктите, обхванати от директивата, включително забрана в целия ЕС на пластмасови продукти за еднократна употреба, когато са налични алтернативи. • Директивата предоставя стратегия на ЕС за пластмасите, важен елемент в преминаването на ЕС към кръгова икономика. ОСНОВНИ АСПЕКТИ Пластмасите за еднократна употреба са направени изцяло или частично от пластмаса и по принцип са предназначени за употреба само веднъж или за кратък период от време, преди да бъдат изхвърлени. Пластмасовите продукти, които трябва да бъдат забранени съгласно директивата, включват: • прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене); • чинии; • сламки; • клечки за уши; • бъркалки за напитки; • пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони; • съдове за храна, изработени от експандиран полистирен; • продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса. Намаления на потреблението • В съответствие с политиката на ЕС в областта на отпадъците от държавите от ЕС се изисква да: предприемат мерки за намаляване на потреблението на определени пластмаси за еднократна употреба, когато няма алтернатива (чаши за пиене, включително капаци и капачки, и контейнери за приготвени храни за незабавна консумация); да наблюдават потреблението на тези продукти за еднократна употреба, както и предприетите мерки и да докладват за постигнатия напредък на Европейската комисия. • Директивата изисква амбициозно и устойчиво количествено намаление в потреблението на тези продукти до 2026 г. (в сравнение с варианта до 2022 г.). Изисквания за отделно събиране и дизайн за пластмасовите бутилки • Директивата определя ниво на събиране от 90 % за рециклиране на пластмасови бутилки до 2029 г. (с междинна цел от 77 % до 2025 г.). • Тези бутилки следва да съдържат най-малко 25 % рециклирани пластмаси в тяхното производство до 2025 г. („бутилки от PET“), и 30 % до 2030 г. (за всички бутилки).

Списък със сайтове: