Дружествата, оползотворяващи модифицирани горива от отпадъци, подкрепят мерките за контрол на вноса

2020-02-07 12:45:40 | Преглеждания: 634 | Уникални посещения: 144

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров е представил мерките за засилване на контрола върху вноса на отпадъци пред ръководствата на четирите дружества у нас, които имат разрешителни за енергийно оползотворяване на модифицирани горива от отпадъци. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. На срещата са присъствали представители на циментовите заводи "Холсим", "Девня цимент" и "Златна Панега цимент", както и на ТЕЦ-Сливен.
Министър Димитров е посочил, че има голяма обществена нетърпимост към нерегламентираното изгаряне на отпадъци и затова бизнесът, който спазва регламентите и изискванията, трябва да повиши вниманието си и да има по-добра информация и координация с МОСВ и контролните органи. За целта се създава оперативен център за осъществяване на координация и съдействие на контролните органи по Регламент (ЕО)1013/2006 и проследяване на превозите от границата до съоръженията за оползотворяване. Сред набелязаните мерки е физически контрол на граничните пунктове от агенция "Митници" и от "Гранична полиция". Предвижда се за превозите, осъществявани по общите информационни изисквания на чл.18 от регламента, лицата, уреждащи превози или внос на отпадъци, както и получателите, да бъдат задължени да уведомят съответната РИОСВ по местоназначение на отпадъците най-малко три работни дни преди актуалното начало на всеки превоз.
Представителите на предприятията са подкрепили набелязаните мерки и са уверили, че ще подават регулярна информация и ще спазват новите изисквания. Министърът е поставил въпроса за приоритетно изгаряне на български модифицирани горива от отпадъци, а от дружествата са посочили, че увеличават количествата им с произход от страната.

Източник: bta.bg

Списък със сайтове: