Последна редакция: 2020-11-20 06:35:39 | Преглеждания: 563 | Уникални посещения: 248

За проекта: Основната цел на проекта е да подобри капацитета на целевата група да отговори на потребностите на възрастните туристи, да изгради общ и иновативен туристически продукт за възрастни туристи 55+, да създаде адекватна база данни и маршрути, подходящи за туристи 55+, да промоцира новия продукт чрез социалните медии Дейности по проекта: Конференции за откриване на проекта; Проучване на потребностите на възрастните туристи при пътувания и добри практики на ЕС; Изготвяне на база данни за разработване на туристически продукт за възрастни туристи в региона на Зайчар и Видин Заснемане на рекламен филм за новия туристически продукт за възрастни туристи 55 +; Кампания в социалните медии; Уъркшоп за разработването на туристически продукт за възрастни туристи 55 + Тестова обиколка за възрастни туристи 55 + на новия маршрут; Стратегия за разработване на туристически продукт за възрастни туристи в трансграничния регион на Видин и Зайчар Финална конференция. Целеви групи Туристически доставчици (хотелиери, ресторантьори, малки фирми в областта на туризма), граждански сектор, занимаващ се с туризъм за възрастни хора 55+, местни власти, туристически агенции и туроператори Резултати по проекта Подобрен капацитет на целевата група да отговори на потребностите на възрастните туристи 55 +; Изграден общ и иновативен туристически продукт за възрастни туристи 55+; Създадена адекватна база данни и маршрути, подходящи за туристи 55+; Промоциран туристически продукт за възрастни туристи 55+ чрез социалните медии.

Списък със сайтове: