Последна редакция: 2022-05-27 07:32:57 | Преглеждания: 159 | Уникални посещения: 111

От 1 януари 2020г. с ПМС № 305/ 05.12.2019 г. е създаден Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания / ЦКОДУХЗ / – Видин, към Министерството на здравеопазването като юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции със седалище Видин.

Дейността на центъра е насочена към предоставяне на комплексни услуги, които да удовлетворяват потребностите на детето от съхраняване на здравето, от емоцонално и познавателно развитие, както и да му осигуряват социално блатополучие, вклюючително и чрез координиране на дейноститена центъра с други здравни, социални и образоватени усуги и предмет на дейност:

  • Подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
  • Рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
  • Осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип.

Медико-социалните услуги в центъра НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ !

Списък със сайтове: